Vellen

Het kan op de duur nodig zijn een boom toch te moeten verwijderen, een beetje respect voor de boom is wel op zijn plaats het zijn de langst levende organismen op aarde.

Als u van plan bent een boom te kappen dient u in de meeste gemeente een kapvergunning aan te vragen bij de gemeente. Dit is een procedure waarbij wordt gekeken of de aanvraag al dan niet terecht is.
Als de vergunning verleend is kan worden overgegaan tot de werkzaamheden.

Er zijn meerdere methode om een boom te verwijderen Boomverzorging Verkleij kan u een helder en duidelijk beeld geven wat voor u de mogelijkheden zijn.

  • Vellen van een boom.
    Het in een keer laten vallen van een boom evt. met behulp van een lier of shoveltje ( bij deze manier van werken is wel ruimte nodig en er ontstaat schade aan de ondergrond)
  • Het afbreken van een boom.
    Klimmend of met hoogwerker de boom op een gecontroleerde manier weghalen. Hierbij maken we gebruik van diverse afvangsystemen om het hout op een gecontroleerde manier naar beneden te halen.
  • Het verwijderen van een boom met behulp van een telekraan.
    Als het klimmend of met een hoogwerker niet te doen (over een woning) zullen we veelal gebruik maken van een (tele)kraan hiermee kunnen we de boom in zijn geheel of gedeeltelijk oppakken om ergens anders weer neer te leggen.

Daarnaast verzorgen wij dunningen ten gunste van duurzaam te handhaven bomen en kappen wij bomen vanuit het oogpunt van veiligheid.

Ook hier kan u rekenen op de specialismen en vakmanschap van Boomverzorging Verkleij