Advies en onderzoek

De aanleiding van dit onderzoek is de wettelijke zorgplicht (BW art. 6.162) van de boomeigenaar. Het uitgangspunt van het advies en onderzoek is dat iedere boomeigenaar zijn bomen goed onderhoudt en controleert om voorzienbare schade te voorkomen.

Een deskundig advies en een zgn. VTA-onderzoek (Visual Tree Assessment) vormen de start van een goede boomverzorging. Gebreken aan een boom worden door onze deskundige mensen visueel geconstateerd en hierna een conclusie uit opgemaakt. Hierdoor kunnen vaak, door een juiste reactie (snoeibeurt), de meeste problemen worden weggenomen.
Indien er toch nog een grote onduidelijke factor is zullen we dit in beeld brengen door middel van nader advies en onderzoek.

(link Visual Tree Assessment)

Boom laten kappen